Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

essperer
essperer
Sponsored post
feedback2020-admin
essperer
4309 d70b 500
Reposted fromtfu tfu vialittleburn littleburn
essperer
Reposted frommrrru mrrru vialittleburn littleburn
essperer
2626 10ab
Reposted fromKane1337 Kane1337 vialittleburn littleburn
essperer
1754 7737 500
Reposted fromtfu tfu vialittleburn littleburn
essperer
4571 9fba 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vialittleburn littleburn
essperer
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll vialittleburn littleburn
essperer
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer vialittleburn littleburn
essperer
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialittleburn littleburn
2328 ba0b 500
essperer
4370 4c70 500
essperer
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— jakub żulczyk
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapolciak polciak
6704 0fee
essperer
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viamore-than-a-memory more-than-a-memory
essperer
essperer
"Zrozumiałem, że miłość jest czymś, co nie istnieje samo z siebie, co trzeba zawsze wywoływać z nicości, jak życie albo muzykę, że miłość albo to coś, co ludzie uznają za miłość, jest zawsze zagrane, wypowiedziane, że najbliższy miłości jest właśnie ten zapach, zapach kremu, mleka i cukru z domieszką potu i piwa, i jointów, i starej kanapy, za którą pewnie ktoś dziesięć lat temu wylał coś, co zdążyło się czterdzieści razy zepsuć, zrozumiałem, że jedyne co możemy robić, to wytworzyć w sobie poczucie taktu i próbować ranić się jak najsłabiej. Zrozumiałem, że jedyne, co jest nam dane, to krzyknąć i posłuchać jeszcze przez chwilę echa po własnym krzyku, i tyle, i cześć, i koniec. Zrozumiałem, że wszystkie dziewczyny, które kochali wszyscy chłopcy we wszystkich Zyborkach świata, są tak naprawdę jedną dziewczyną,i ci wszyscy chłopcy i dziewczyny są jednym i tym samym chłopcem i jedną i tą samą dziewczyną pod jednym i tym samym zachodem słońca, który kiedyś zamieni się w łunę po wybuchu. Zrozumiałem, że każdy, naprawdę każdy, ma na stałe wyryty w sercu cały świat. Zrozumiałem, że po tym, co wydarzy się dzisiaj, i mnie, i ją czeka już tylko ból, i tak ma być, i to jest naturalne." Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
essperer
essperer
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
essperer
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran viamore-than-a-memory more-than-a-memory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...