Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

essperer
essperer
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
essperer
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran viamore-than-a-memory more-than-a-memory
5657 8cd6 500
essperer
9323 4f59
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapolciak polciak
essperer
0397 5416
Reposted fromGIFer GIFer viamore-than-a-memory more-than-a-memory
essperer
24 godziny potrafią być wiecznościa gdy się tęskni 
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viaesperer esperer
essperer
- I co teraz zrobimy ? - zapytał.
Przytuliłam go.
- Cokolwiek. Byle razem.
— Sylvia June Day
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaesperer esperer
essperer
1624 f2d5 500
Reposted fromzciach zciach viaesperer esperer
essperer
5405 49e4 500
3//
Reposted fromrawwwr rawwwr viaesperer esperer
essperer
essperer
essperer
essperer
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony viapolciak polciak
essperer
7355 6a2c

Nigdy nie czułam, że inna osoba mogłaby wejść i wyleczyć to, co mnie gryzie.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapolciak polciak
essperer
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viapolciak polciak
essperer
5520 e53f
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viapolciak polciak
essperer
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viapolciak polciak

May 13 2017

essperer
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl