Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

essperer
Spotkałam Cie wtedy, kiedy wierzyłam, że nic dobrego mnie już nie spotka.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viaesperer esperer
essperer
essperer
7569 55e8
Reposted fromtudu tudu viaesperer esperer
essperer
Zdaje mi się, że tam, gdzie mnie nie ma, byłbym zawsze szczęśliwy i sprawa przeprowadzki jest przedmiotem ciągłych dyskusji z moją duszą.
— Ch. Baudelaire, "Anywhere out of the world"
Reposted fromsoay soay viaesperer esperer
essperer
5648 8324
Reposted fromnyaako nyaako viamisiaczek95 misiaczek95
2819 e67e 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamisiaczek95 misiaczek95

April 05 2017

essperer
Brak mi dyskretnych dotyków, spojrzeń na ułamki sekund, delikatnych uśmiechów w swoją stronę. brak mi całego Ciebie, wróć.
— 20;37
Reposted fromxmissingx xmissingx viawetryagain wetryagain
essperer
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawetryagain wetryagain
essperer
7828 81a4 500
Eric-Emmanuel Schmitt - 'Napój miłosny'
Reposted fromwetryagain wetryagain
essperer
patrzę, jak lawinowo głupie dziewczyny wychodzą za mąż i myślę, a może to jednak ja jestem ta głupia?
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viawetryagain wetryagain
essperer
5447 60b7 500
wiersze o moim psychiatrze 4
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapolciak polciak
essperer
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viapolciak polciak
essperer
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj. 
essperer
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viapolciak polciak
essperer
Myślę, że największym komplementem dla faceta od jego kobiety jest to, gdy ona przyznaje, że chce by on był ojcem jej dzieci. Gdy chce mieć pociechy, które będą miały jego, najcudowniejsze na świecie, oczy, wielkie serce i nerwy ze stali.
— kocham jak szalona 190317
Reposted fromalmostlover almostlover viawetryagain wetryagain
essperer
essperer
Może nie da się tak naprawdę poznać drugiej osoby.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaesperer esperer
essperer
Reposted fromtfu tfu viaesperer esperer
essperer
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaesperer esperer
essperer
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl