Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

essperer
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapoolun poolun
essperer
Jak się pieprzy, to się pieprzy. Na całego. Nigdy się nie pieprzy w życiu na pół. Albo na trzy czwarte. Zawsze na całość.
— Andrzej Ziemiański
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapoolun poolun
essperer
8640 e626
Reposted fromnataa nataa viapoolun poolun
essperer

Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.

— Martin Luther King
Reposted fromxalchemic xalchemic viapoolun poolun
essperer
0545 b8ac
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viapoolun poolun
5975 75d7
essperer
Masz prawo go kochać. Ale on ma prawo nie kochać Ciebie.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardziej
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapoolun poolun
essperer
- Daj mi trzy godziny, potem zarezerwuj przynajmniej osiem.
- Jaka skromność... zarezerwuję cały dzień.
- Następny lepiej też. Nie wiadomo czy będziesz mogła chodzić.
— Perwersje z serii "mistrz podrywu".
Reposted frompensieve pensieve viapoolun poolun
essperer
1199 c688
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viapoolun poolun
essperer
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viapoolun poolun
essperer

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viapoolun poolun
4765 d266 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapoolun poolun
essperer
Bóg czasami miesza żebyśmy się nie przypalili. 
Reposted fromupinthesky upinthesky vialacrimas lacrimas
essperer
Każdy coś widział. Każdego coś kiedyś wkurzyło, każdy kiedyś na krócej lub dłużej stracił apetyt.
— Andrzej Sapkowski, "Pani Jeziora"
Reposted fromcudoku cudoku viapoolun poolun
essperer
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
Reposted fromthesmajl thesmajl
essperer
Dlaczego czułam się zawsze sama wśród ludzi? Zmuszałam się do kontaktów z nimi, prowadziły do tego okoliczności, ale mimo najlepszej woli strach zawsze zwyciężał i po krótkiej walce rzucałam się do ucieczki. Kiedy byłam znowu sama, ogarniały mnie zupełnie inne uczucia. Zaczynałam cierpieć z powodu samotności i opuszczenia i nie mogłam znieść myśli o tym, że przyjaciele dyskutują, bawią się, śmieją, dzielą się swoimi radościami i przyjemnościami. A przecież sama unikałam tych cudownych, czarodziejskich rejonów, bo wydawało mi się, że są otoczone drutem, przez który przepuszczono prąd elektryczny dla ochrony przed włamywaczami i że i tak nie będę mogła się dostać do środka. Że więc nie warto robić wysiłku. A przecież marzyłam o możliwie najintensywniejszym życiu, chciałam poznać prawdziwy smak życia, śmiać się i płakać, być całowaną na oczach wszystkich; dostawać kwiaty, chodzić pod rękę, patrzeć przez okno na ruch uliczny... 
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viapolciak polciak
essperer
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove viathesmajl thesmajl
essperer
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawetryagain wetryagain
essperer
Nie będę jechał tak szybko, bo muszę zdążyć na całe życie z Tobą. 
— all my love, A.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viawetryagain wetryagain
essperer
6067 915b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl