Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

essperer
Brak mi dyskretnych dotyków, spojrzeń na ułamki sekund, delikatnych uśmiechów w swoją stronę. brak mi całego Ciebie, wróć.
— 20;37
Reposted fromxmissingx xmissingx viawetryagain wetryagain
essperer
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawetryagain wetryagain
essperer
7828 81a4 500
Eric-Emmanuel Schmitt - 'Napój miłosny'
Reposted fromwetryagain wetryagain
essperer
patrzę, jak lawinowo głupie dziewczyny wychodzą za mąż i myślę, a może to jednak ja jestem ta głupia?
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viawetryagain wetryagain
essperer
5447 60b7 500
wiersze o moim psychiatrze 4
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapolciak polciak
essperer
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viapolciak polciak
essperer
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj. 
essperer
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viapolciak polciak
essperer
Myślę, że największym komplementem dla faceta od jego kobiety jest to, gdy ona przyznaje, że chce by on był ojcem jej dzieci. Gdy chce mieć pociechy, które będą miały jego, najcudowniejsze na świecie, oczy, wielkie serce i nerwy ze stali.
— kocham jak szalona 190317
Reposted fromalmostlover almostlover viawetryagain wetryagain
essperer
essperer
Może nie da się tak naprawdę poznać drugiej osoby.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaesperer esperer
essperer
Reposted fromtfu tfu viaesperer esperer
essperer
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaesperer esperer
essperer
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet

grilledcheese-samwich:

i wonder what MY smell is????? when people wear my clothes or sleep in my bed…..what does it smell like?! WHAT IS MY SCENT

essperer
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaesperer esperer
essperer
5564 29a6
Reposted fromczajnikq czajnikq viaesperer esperer

April 04 2017

essperer
9296 6a52 500
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viacygaretka cygaretka

April 03 2017

essperer
6630 3ab0
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viapoolun poolun
essperer
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl